Aprobación: 25/11/2004

Publicación B.O.P. Burgos: 26/01/2005

13/05/2015